یک سرکرده طالبان پاکستانی به همراه پن تن از همراهانش در افغانستان کشته شد


تهران – ایرنا- یک سرکرده ارشد گروه “جماعت الاحرار” از شاخه‌های طالبان پاکستان که مسوولیت انفجار انتحاری اخیر در مسجد پیشاور را برعهده گرفته بود، به همراته پنج تن از همراهانش در افغانستان کشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031995/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86