یک فروند شناور با سوخت و ادوات غیرمجاز صید درآب‌های بوشهر توقیف شد


بوشهر – ایرنا – فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر گفت: در راستای مبارزه با صید غیرمجاز ترال و کنترل آب‌های ساحلی حین کنترل شناورها یک فروند لنج صیادی فاقد ساماندهی و بدون مدارک هویتی شناسایی و توقیف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170950/%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81