یک قدم تا سقوط نظام بهداشت انگلیس + فیلم


لندن – ایرنا – با گسترش دامنه اعتراضات عمومی به اوضاع بغرنج اقتصادی و اعتصاب جمعیت قابل توجه پرستاران و خدمه آمبولانس‌ها در انگلیس، نظام بهداشت و درمان این کشور روزهای بحرانی و پرچالشی را سپری می‌کند و بیش از هر زمان دیگری به مرز ورشکستگی نزدیک شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975158/%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85