یک مقام نظامی آمریکا: ماهواره های جدید روسی توان ردیابی و تغییر درگیری در اوکراین را دارند


تهران-ایرنا- اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و بازرس سابق سازمان ملل برای نظارت بر امحای سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفت که ماهواره‌های جدید روسی با وضوح بالا به مسکو اجازه خواهد داد تا مسیر درگیری در اوکراین را تغییر دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130805/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1