یک هزار و ۷۹۹ شهید و ۶ هزار و ۳۸۸ مجروح؛ آخرین آمار شهدا و مجروحان غزه


تهران-ایرنا- وزارت بهداشت در غزه آخرین آمار شهدا و مجروحان از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257216/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B9%DB%B9-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B8%DB%B8-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86