یک پلیس اراکی در حین برقراری امنیت بازی آلومینیوم و آذرشمس قزوین آسمانی شد


اراک – ایرنا – معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: یکی از ماموران پلیس اراکی عصر چهارشنبه در حین برقراری امنیت بازی آلومینیوم و آذرشمس قزوین آسمانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216175/%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86