یک کشتی‌گیر خراسان رضوی در اردوی تیم ملی فرنگی حضور دارد


مشهد- ایرنا- دبیر هیات کشتی خراسان رضوی گفت: ابوالفضل احمدی از این استان در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان حضور دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035713/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF