۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح آبرسانی به گرمسار تامین اعتبار شد


سمنان- ایرنا- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز اجرای بخشی از طرح آبرسانی به گرمسار با تفاهم‌نامه امضاشده با بانک صنعت و معدن تامین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119640/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1