۱۰۴ هزار و ۵۵۳ تن محصولات کشاورزی توسط تعاون روستایی استان مرکزی خریداری شد


اراک – ایرنا – سرپرست تعاون روستایی استان مرکزی گفت: ۱۰۴ هزار و ۵۵۳ تن محصولات کشاورزی، باغی و زراعی امسال به صورت تضمینی و توافقی توسط تعاون روستایی این استان از کشاورزان خریداری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225474/%DB%B1%DB%B0%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B5%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C