۱۲۸ پروژه مخابراتی در کردستان افتتاح شد


سنندج-ایرنا- ۱۲۸ پروژه مخابراتی در ۶ شهرستان کردستان روز یکشنبه با حضور استاندار به صورت همزمان و از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85218867/%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF