۱۳ راس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز رهاسازی شد

وی با بیان اینکه فاصله بین ۲ شیلاب حدود ۲کیلومتر است تا گوزن ها احساس آرامش کنند، ادامه داد: باتوجه به اینکه گوزن ها نرزا هستند و تعداد نرها غالب است سعی کردیم با ایجاد بالانس در تعداد نرها و ماده ها، حفظ و احیای این گونه را هموارتر کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939217/%DB%B1%DB%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AFبه گزارش ایرنا معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان خوزستان جمعه در آیین رهاسازی این گوزن ها در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز از دوستداران محیط زیست در سومین مرحله  آزادسازی گوزن زرد ایرانی قدردانی کرد.
سیدعادل مولا افزود: امیدواریم با توجه به آموزش ها و فرهنگ سازی هایی که در منطقه انجام شده و علاقه ای که مردم به گوزن زرد ایرانی و محیط زیست دارند بتوانیم در آینده ای نزدیک این جمعیت را تقویت و در زیستگاه خود رهاسازی کنیم. 
وی ادامه داد: طبق برنامه های تدوین شده سازمان محیط زیست، جنگل های دز و کرخه از جنگل های مهم و تاثیرگذار برای رهاسازی گوزن زرد هستند که امیدواریم با حمایت مدیرکل محیط زیست خوزستان و فرماندار دزفول بتوانیم به قسمت های دیگر منتقل کنیم.
رئیس پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز نیز گفت: انتقال  گوزن های  زرد ایرانی از سایت تکثیر و بازپروری استان ایلام به اداره پارک ملی دز از ۱۶ آبانماه آغاز شده است که در مرحله اول پنج راس گوزن زنده گیری و به منطقه شیلاب باقر در حوزه پارک ملی دز منتقل شد.
مجتبی سپهرفر افزود: چهار راس گوزن در مرحله دوم در ۱۸ آبان‌ماه و چهار راس امروز رهاسازی شد.