۱۳ نفر در البرز بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند

کمالی همچنین از فوت ۶ نفر براثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن (گاز گرفتگی) طی سه ماهه اول سال جاری در این استان خبرداد.

به گزارش ایرنا از پزشکی قانونی البرز ، دکتر ” آرتین کمالی” روز یکشنبه اظهار کرد: این رقم نست به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ درصدافزایش داشته است.

وی بیان کرد: از مجموع فوت شدگان پنج نفر مرد و یک نفر زن بودند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته هشت نفر بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85532416/%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF

فوت ۶ نفر بر اثر گاز منواکسید کربن در البرز

۱۳ نفر در البرز بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند

وی بیان کرد: عوارض ناشی از برق گرفتگی یکی از خطرناک ترین انواع آسیب ها به شمار می رود که می تواند منجر به آسیب های جدی به بدن یا تجهیزات برقی و یا حتی مرگ شود.