۱۳ پروژه ارتباطی در شهرستان سنندج افتتاح شد


سنندج- ایرنا- ۱۳ پروژه ارتباطی با اعتباری افزون بر ۳۹۰ میلیارد ریال در نخستین روز از هفته دولت به طور همزمان از طریق ویدیو کنفرانس با حضور استاندار کردستان در شهرستان سنندج به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208650/%DB%B1%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF