۱۵ مصوبه سفر اول رئیس جمهور در شهرستان ایلام اجرایی شد


ایلام – ایرنا – فرماندار ایلام با اشاره به اینکه ۱۵ مصوبه سفر اول رئیس جمهور در شهرستان ایلام اجرایی شده است، گفت: برای این پروژه‌ها بیش از سه هزار میلیارد ریال تامین اعتبار شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189748/%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF