۱۸ محکوم به قصاص در کرمان از اعدام رهایی یافتند


کرمان – ایرنا – رییس کل دادگستری کرمان به استقبال خوب کرمانی‌ها از پویش مردمی “به احترام امام حسین (ع) می بخشم” اشاره کرد و  گفت: نتایج حاصل از اجرای پویش های اینچنینی برای ترویج فرهنگ صلح و سازش فراتر از انتظار بود به طوری که در ۱۸ ماه گذشته ۱۸ محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم از پای جوبه دار رهایی یافتند که دستاورد بزرگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221019/%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF