۱۹۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در طرح ضربتی پلیس کرمان کشف شد


کرمان- ایرنا- فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای طرحی سه روزه با کشف بیش‌ از ۱۹۶ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق عبوری و دپو شده در سطح استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124639/%DB%B1%DB%B9%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF