۲۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در قشم کشف شد


قشم – ایرنا – فرمانده انتظامی شهرستان قشم گفت: ۲۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق از یک دستگاه خودرو در این شهرستان مرزی کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178495/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF