۲۲ هزار مترمربع برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان جدید آماده‌ سازی شد/تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها


تهران – ایرنا – رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از تامین فضای فیزیکی به متراژ حدود ۲۲ هزار مترمربع به منظور عضویت و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان جدید در پارک علم و فناوری این دانشگاه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966781/%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87