۲۴ صندوق خرد زنان روستایی در دولت سیزدهم در سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شده است

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای حمایت مالی هر چه بیشتر صندوق‌های خرد زنان روستایی و عشایری، صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری منطقه سیستان نیز طی سال گذشته با افزایش سرمایه بیش‌از پنج میلیارد ریال به سرمایه ۲۱ میلیارد ریال رسیده که نقش بسزایی در ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اعضای صندوق‌های خرد ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: اثرات مثبت و نتایج قابل قبول اعتبارات خرد در بحث توانمندسازی زنان روستایی، ایجاد کسب و کار و بهبود شرایط زندگی آنان موجب شده صندوق ها در کانون توجه قرار گرفته و اعضای آن به عنوان گروه هدف منسجم و قابل دسترس برای انجام بسیاری از پروژها در نظر گرفته شوند.

راه‌اندازی ۱۷مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

سید محمدرضا سیدحسینی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار یارنا اظهارداشت: با هدف توانمندسازی، ارتقای مهارت فردی و اجتماعی زنان روستایی، افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد و تقویت نقش زنان در اقتصاد خانواده این صندوق‌ها در مناطق روستایی و عشایری با مشارکت پس اندازهای اندک زنان و مشارکت دولت تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: با هدف تنوع بخشی به ظرفیت‌های اشتغال در بخش کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و حرکت به کشاورزی نوین از طریق نفوذ دانش روز به عرصه‌های کشاورزی در سطح روستا ها و نیز فراهم کردن دسترسی آسان کشاورزان به خدمات فنی و مشاوره‌ای طی یک سال اخیر و در دولت سیزدهم با ایجاد و راه اندازی۱۷مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به۵۰ افزایش یافته است.

حسینی تصریح کرد: در راستای حمایت و کارسپاری به بخش خصوصی بسیاری از امور تصدی‌گری سازمان به این مراکز واگذار و طی یک سال اخیر چهار دفتر ترویجی راه اندازی شده که ارائه خدمات به بهره‌برداران را تسهیل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892031/%DB%B2%DB%B4-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86