۲.۵ میلیون شهرک‌نشین در تیرس حزب‌الله قرار دارند/ جبهه داخلی ضعیف شده است


تهران – ایرنا – رسانه های صهیونیست بار دیگر به ضعف روز افزون داخلی رژیم صهیونیستی و افزایش قدرت حزب‌الله لبنان اذعان و تاکید کردند که ۲ میلیون و پانصد هزار شهرک‌نشین در شمال فلسطین اشغالی بدون حفاظت در تیررس حزب‌الله قرار دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196093/%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C