۳۰ خانواده فلسطینی در قدس شرقی با خطر کوچانده شدن مواجه هستند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، این خانواده‌ها ۶۰ سال است که در زمین‌های شخصی خود در نزدیکی شهرک صهیونیست‌نشین “کیدمات تسیون” در قدس شرقی سکونت دارند.

در همین راستا، جمعیت “شهر ملت‌ها” تاکید کرد که اغلب خانواده‌های فلسطینی که با خطر کوچانده شدن مواجه هستند، خانه‌هایشان خارج از محدوده‌ای است که دادگاه صهیونیستی حکم به مصادره آن داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948779/%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

این روزنامه اشاره کرد که کمیته موسوم به “حاکم املاک” در پی توافق مخفیانه با دادگاه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی، اخطاریه‌هایی برای ساکنان منطقه “عرب السواحره” در رابطه با مصادره خانه‌هایشان و کوچاندن آنان از این منطقه ارسال کرده است.