۳۰ ناپدید در واژگونی قایق حامل مهاجران در شمال لیبی


تهران- ایرنا- بر اثر واژگونی یک فروند قایق حامل ۴۷ مهاجر غیرقانونی در شمال لیبی، ۳۰ سرنشین آن ناپدید شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055404/%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C