۳ کشته و ۶ زخمی در تیراندازی نیوزیلند


تهران- ایرنا- تیراندازی در اوکلند بزرگترین شهر نیوزیلند ۲ کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت و فرد مهاجم نیز کشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175360/%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B6-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF