۴۰ میلیارد تومان برای تسریع بهسازی دفنگاه سراوان رشت اختصاص می‌ یابد


رشت – ایرنا- استاندار گیلان با اشاره به اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با دستور وزیر کشور در فروردین ماه امسال برای رفع مشکل سراوان رشت به حساب شهرداری این شهر گفت: ۴۰ میلیارد تومان برای تسریع در پروژه بهسازی محل دفن زباله در سراوان رشت اختصاص خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060344/%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C