۴۵۰ کیلوگرم مرغ منجمد خارج از شبکه توزیع در سیستان و بلوچستان کشف شد


زاهدان- ایرنا- مدیر بازرسی و نظارت بر بازار سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از کشف ۴۵۰ کیلوگرم مرغ منجمد که به صورت خارج از شبکه در این استان به منظور فروش با قیمت بالا خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082157/%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86