۶۰۰ پایگاه تابستانی برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان کرمانشاهی برپا شده است


کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه حدود ۶۰۰ پایگاه تابستانی برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در استان در نظر گرفته شده؛ از ثبت نام حدود ۱۱۰ هزار دانش آموز استان در این پایگاه ها خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143901/%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C