۶۵ بیمار خاص تحت پوشش کمیته امداد زنجان هستند

این مسوول با با بیان اینکه متعقدیم در دو بخش کسری فراوانی وجود دارد، ادامه داد: در یک بخش کارآفرینان و افرادی که تلاش می‌کنند و زمینه کسب و کار عده‌ای را فراهم کرده و عزت فرد را ارتقا می‌دهند که بسیار ارزشمند است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به بخش دوم که حرکت‌های برخی تشکل‌های مردمی در قالب فعالیت های خیرخواهانه و داوطلبانه است، اظهار داشت: این تشکل ها اقدامات خداپسندانه ای را برای کاهش آلام دردمندان و نیازمندان انجام می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84850705/%DB%B6%DB%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

وی اضافه کرد: در پنج ماه گذشته قریب به ۲۰ میلیون تومان خدمت رسانی به خانواده‌های تحت حمایت که از مجموعه انجمن کلیوی خدمات دریافت کرده‌اند پرداخت شده، با این حال انجمن خیریه کلیوی محل امنی برای بیماران نیازمند است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، روح‌الله صالحی روز پنجشنبه در بازدید از انجمن خیریه کلیوی زنجان با بیان اینکه کمیته امداد  هم‌افزایی بسیار خوبی با انجمن حمایت از بیماران کلیوی برقرار کرده است، افزود: تلاش شده است تا با به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های موجود، خدمات اثر بخش از طرف هر ۲ مجموعه به بیماران نیازمند ارائه شود.