۶۷ طرح مدرسه سازی در لرستان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند


خرم‌آباد – ایرنا – مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: ۶۷ طرح مدرسه سازی در این استان با ظرفیت ۱۷۰ کلاس درس ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تا مهرماه امسال تکمیل و به بهره برداری می رسند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188651/%DB%B6%DB%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF