۶۸ کارگاه آموزش فنی و حرفه‌ای آماده ارائه خدمات به دانش آموزان کردستانی است


سنندج- ایرنا- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان گفت: ۶۸ کارگاه آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای  استان برای ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان شاخه کار و دانش استان پیش بینی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85256385/%DB%B6%DB%B8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86