۶ نفر در ارتباط با توزیع مشروبات الکلی مرگ آور در البرز دستگیر شدند


کرج – ایرنا – فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۶ نفر در خصوص پرونده مسمومیت شهروندان در اثر استفاده از مشروبات الکلی مسموم خبر داد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85142702/%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1