۷۰۰ کیلو گرم اکلیل سرنج مواد اولیه ساخت مواد محترقه در قرچک کشف شد


قرچک- ایرنا- فرمانده سپاه ۱۵ خرداد شهرستان قرچک گفت: با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه شهرستان قرچک حدود ۷۰۰ کیلوگرم مواد محترقه اکلیل سرنج ساخت مواد محترقه کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988407/%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9