۷۱۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعال است

وی اظهار داشت: صندوق نوآوری و شکوفای بیش از ۷۰ نوع خدمت به شرکت های دانش بنیان ارایه می دهد و هر نیاز شرکت های دانش بنیان باید پاسخ داده شود و انواع تسهیلات در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده می شود.

وی ادامه داد: انواع ضمانت نامه های مختلف در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و در محور دیگر نهادهای سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان از شرکت ها حمایت می کنند.

وی افزود: لرستان با پتانسیل سرزمینی و جمعیتی و صنایع از نظر شرکت های دانش بنیان در شرایط خوبی قرار ندارد و بیشترین مساعدت به شرکت های دانش بنیان استان خواهد شد.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از این شرکت فعال است و از سال ۹۲ اجرای قانون دانش بنیان در سطح کشور آغاز شده است.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در سه سال اخیر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان انواع خدمات به شرکت های دانش بنیان ارایه شده است و سهم لرستان از این میزان کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

ذوالفقاری ادامه داد: بانک ملی در سراسر ایران به شرکت های دانش بنیان خدمت ارایه می کند و علاوه بر بانک ملی ۱۶ بانک دیگر نیز به شرکت های دانش بنیان خدمات ارایه می دهند.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتغال در سطح کشور ایجاد کرده اند ادامه داد: بحران های کشور از جمله کرونا را شرکت های دانش بنیان با دارو و تجهیزات پزشکی کنترل می کنند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم فعالیت و حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت:اکنون انتظارات از شرکت های دانش بنیان بیشتر شده است و بنا بر تاکید مقام معظم رهبری تعداد شرکت های دانش بنیان باید به ۲برابر برسد.

ذوالفقاری افزود: در سال ۱۴۰۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: الگوهای نوین انجام نوآوری و توسعه نوآوری در سطح جهانی به سمت زیست بوم ها حرکت کرده است و در این راستا باید شاخص های لازم فراهم شود و نهادهای مالی استانی باید شکل بگیرند.

وی اظهار داشت: براین اساس مقرر شد کارگروهی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری متشکل از دستگاه های اجرایی تشکیل شود و شرکت های دارای محصولات تکنولوژی دانش بنیان را تایید کنندو اکنون هفت هزار و ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعال است و دارای مجوز دانش بنیان هستند که تاکنون سه هزار شرکت در ارزیابی های مجدد حذف شده است.

وی گفت: صندوق پژوهش فناوری لرستان می تواند بعنوان محور توسعه شرکت های دانش بنیان در استان نقش ایفا کند و سرمایه سقفی صندوق پژوهش فناوری لرستان سه میلیارد تومان و سرمایه تبدیل شده یک میلیارد تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84842712/%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی عنوان کرد:امسال پنج هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۶قانون بودجه برای شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است و بانک ها باید در این راستا همکاری کنند چراکه نرخ رکورد شرکت های دانش بنیان نزدیک به صفر است.

به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا، روح الله ذوالفقاری در حاشیه بازدید از پتروشمی خرم آباد بیان کرد: سال ۸۸ را مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری کردند و در این راستا اقداماتی در سطح کشور انجام شد و قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تصویب شد.

ذوالفقاری عنوان کرد: سال ۹۲ حدود ۵۰ شرکت دانش بنیان موفق به اخذ مجوز شدند و اکنون تعداد این شرکت ها هفت هزار و ۱۰۰ شرکت است و این در حالی است که امروزه انتظارات از شرکت های دانش بنیان تغییر کرده است.