۸۸۴ میلیارد تومان بودجه شهرداری بجنورد در سال ۱۴۰۲ مصوب شد


بجنورد- ایرنا- عضو شورای شهر بجنورد گفت: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری مرکز خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت و مبلغ ۸۸۴ میلیارد تومان به عنوان بودجه سال آینده این شهرداری مصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032098/%DB%B8%DB%B8%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF