۹۱۶۰ میلیارد ریال سهم سیستان و بلوچستان از اعتبارات محرومیت‌زدایی است


زاهدان- ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان به تشریح توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: در پنج بخش محرومیت‌زدایی اعتباری معادل ۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال به این استان تخصیص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239353/%DB%B9%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C