۹۷ مجروح و یک کشته آخرین آمار مصدومان چهارشنبه سوری در قزوین


قزوین – ایرنا -رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قزوین گفت: آمار تلفات و مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان به یک فوتی و ۹۷ مجروح که پنج مورد آنها قطع عضو بود، افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057657/%DB%B9%DB%B7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86